Revízie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške

Vyhláška MPSVaR Slovenskej republiky č.147/2013 Z.z. v prílohe č.6 ods.5.2 ukladá zamestnávateľovi vykonať periodickú kontrolu osobných ochranných pracovných prostriedkov pre práce vo výške najmenej jedenkrát za rok, resp. aj pri každej mimoriadnej udalosti ako je zachytenie pádu, alebo po extrémnom zaťažení OOPP v podmienkach, ktoré zhoršujú ich technický stav. Periodické kontroly vykonávajú oprávnené osoby, ktoré sú odborne spôsobilé na túto činnosť.

V Európskej únii platí zákonná požiadavka, že každý osobný ochranný prostriedok (OOP) musí byť dôkladne a odborne skontrolovaný kompetentnou osobou stanoveným postupom.

 

 

 

 

Cenník periodickej kontroly POZ pre práce vo výškach 

v zmysle vyhl. 147/2013 Z.z. a nar. Vlády 392/2006 Zb.


Pracovné vybavenie

Bezpečnostné postroje   7,00€
Bezpečnostné pásy 3,00€
Sedacie úväzy  

4,00€

 

 

PA a PE OOPP

Laná do 200cm 2,50€
Laná od 200cm do 500cm 3,00€
Laná od 5m do 20m 4,00€
Laná od 20m do 40m 6,00€
Laná od 40m do 60m 7,00€
Laná od 60m do 80m  8,00€
Laná od 80m do 100m 10,00€
Tlmič pádu 3,70€
Tlmič pádu s lanami do 200cm 5,00€
Expres slučky  od 15cm do 200cm 2,00€
Spojovacie prostriedky 2,70€

 

Kovové a duralové OOPP

Kovové OOP jedno až trojdielne 3,70€
Kovové OOP štvor. a viacdielne 4,70€
Oceľ. slučka 1m a 2m 2,50€
Karabíny 1,70€
Kladky  3,50€


     
Ostatné

Ochranná prac. prilba 3,50€
Zaťahovacie zachytávače pádu 8,30€
Skracovač 4,00€
Samoblokujúca brzda 3,00€
Zlaňovacie zariadenia 4,00€
Samonavíjacia kladka do 3m  10,00€
Samonavíjacia kladka od 3m do 6m  12,00€
Samonavíjacia kladka od 6m do 15m  14,00€
Samonavíjacia kladka od 15m do 30m 17,00€


Športové vybavenie:

Bedrové úväzy 1,70€
Celotelové úväzy 2,70€
Spojovacie prostriedky  
Via ferrata set (bez karabín) 3,70€

 

Ceny sú uvedené bez DPH a bez dopravy!